KDO SMO

Smo svetovalno podjetje z več letnimi izkušnjami na področju poslovnega svetovanja, investiranja in financiranja.
Pod blagovno znamko RSKUPINA spadajo naše partnerske družbe z različnimi storitvami. Glavna dejavnost je svetovanje in investiranje v družbe, kjer je potrebna finančna podpora, ali širitev posla.

Imamo točno določen cilj pri usmeritvah za prihodnost, delamo dolgoročno, stabilno in smo na trgu prodorni ter vztrajni. Držimo se zastavljenih ciljev in jih po potrebi hitro spreminjamo, da smo lahko fleksibilni in posledično bolj uspešni.

Vizija

Vizija naše znamke RSKUPINA je uspešno, prodorno, vztrajno, stabilno in pametno poslovanje na trgu. Zanima nas ustvarjanje dodane vrednosti in rast naših partnerskih družb. Spodbujamo sodelovanje zaposlenih v družbah, jih vključujemo v razvoj in posledično dvigujemo vrednost lastnikom družb in zaposlenih.