financiranjemala
FINANCIRANJE

Urejamo financiranje tako pravnim kot fizičnim osebam. Pregledamo kreditno sposobnost in portfelj naročnika, ustrezno pripravo poslovanje in dokumentacijo na financiranje. Pridobivamo ponudbe financiranja različnih finančnih inštitucij in uredimo financiranje do realizacije. Več>>

financiranje mala
INVESTIRANJE

Investiramo sredstva v družbe, ki potrebujejo svež kapital za širitev posla, ali v družbe, ki so v likvidnih težavah, ampak imajo na trgu velik potencial.
S sodelovanjem lastnikov družbe in zaposlenimi ter investiranjem sredstev pripomoremo do boljših rezultatov družbe. Več>>

Poslovno svetovanje mala
POSLOVNO SVETOVANJE

Poslovno svetujemo družbam, katere so v poslovnih ali finančnih težavah, ali družbe, ki se odločijo za širitev poslovanja. Nudimo pripravo poslovno-finančnega načrta za pridobitev financiranja, subvencionirane obrestne mere ipd. Prav tako družbam v težavah pripravimo oceno in analizo obstoječega stanja in možnosti reševanja družbe. Več>>