financiranje
FINANCIRANJE: pravne in fizične osebe

Storitve, ki jih opravljamo za uspešno izvedbo financiranja:

  • Ocena kreditne sposobnosti naročnika
  • Pregled portfelja naročnika
  • Priprava dokumentacije na financiranje
  • Priprava poslovanja na financiranje
  • Priprava projekta za uspešno izvedbo financiranaj
  • Priprava in izvedba uspešnosti preprogramov obstoječih kreditov
  • Ocena vrednosti nepremičnine
  • Pravni pregled posla in nepremičnine

Priprava dokumentacije za:

  • Financiranje fizične osebe (gotovinski krediti, hipotekarni krediti)
  • Financiranje pravnih oseb (reprogrami obstoječih kreditov, revolving, bančne garancije, investicijski krediti)

Vsa financiranja urejamo preko pooblaščenih finančnih inštitucij – banke, hranilnice in leasing hiše.