R sPOT

Izobraževalni kotiček. Vse jasno :).

DECEMBER 2021

Ali je za podjetnika zaključek leta pomemben?

Naglo se približujemo koncu leta 2021 in zaključek poslovnega leta je izredno pomemben.

Zakaj? Zdaj je idealen čas za postavitev temeljnih izhodišč, ki bodo v pomoč pri kandidiranju na raznih razpisih v letu 2022.

Kaj za vas naredimo?

– razčlenimo preteklo poslovanje,

– predlagamo najboljši zaključek leta 2021, da bo podjetje v letu 2022 kar najbolj privlačno za banke in sklade ter

– prikažemo kratko finančno projekcijo poslovanja za nadaljnjih 5 let.

To je predvsem pomembno zato, ker je zaključna bilanca eden od ključnih elementov za uspešno kandidiranje.

Predlagamo vam, da nam pošljete bruto bilance v vpogled, da podamo mnenje.

JUNIJ 2021

Ali se res splača nakup nepremičnine, ker je denar trenutno tako poceni?

Odgovor je da in ne. Zakaj? 

Vsekakor se splača nakup z vidika financiranja, saj je denar trenutno tako ugoden, da je razlika med prihrankom obresti in dvigom cen nepremičnin večje vrednosti, skoraj enaka. Pri manjših vrednostih nepremičnin pa razlika ni tako majhna. Po našem izračunu se nakup večjih nepremičnin glede na ugodno financiranje trenutno bolj splača, saj je razmerje med dvigom cen nepremičnin in nižjimi posojili sorazmerno ugodno za stranko in govori v prid ugodnega financiranja in nakupa nepremičnin. Pri nakupu manjših nepremičnin z nižjo obrestno mero pa razmerje ni sorazmerno in ni ugodno za stranko, ker je razlika prevelika med ugodnim posojilom in dvigom cene nepremičnine.  

Nikakor ne moremo mimo dejstva, da je dvig cen nepremičnin skokovit. Po našem mnenju to ni normalno in je nesorazmerno s povprečnim prihodkom gospodinjstva. Vendar dejstvo je takšno, zato se moramo odločiti sami, ali kupiti nepremičnino zdaj ali raje počakati leto, dve, tri …  

Vsekakor je pomemben namen potencialnega nakupa. Ali kupujete nepremičnino za svoj dom ali kot investicijo? Realno gledano čas za nakup nepremičnine kot investicijo ni idealen, saj so cene visoke, kar pomeni, da nakupne vrednosti ne moremo zniževati. Najem posojila z višjo obrestno mero pa lahko z leti reprogramiramo v posojilo z nižjo obrestno mero. Kaj to pomeni? V kolikor ste se odločili za nakup nepremičnine leta 2018, ko so bile cene nepremičnin vsaj 30 % nižje kot danes, in ste za nakup najeli posojilo, ki je bilo leta 2018 za približno 70 % dražje kot danes, ste oz. imate možnost znižati svojo obrestno mero z reprogramom. In obratno, v kolikor kupite sedaj dražjo nepremičnino kot je realna vrednost, ne morete skozi čas nižati nakupne vrednosti svoje nepremičnine, imeli pa boste ugodno posojilo. 

JANUAR 2021

Fiksne obrestne mere skoraj v rangu variabilnih obrestnih mer

Glede na trenutne razmere na trgu banke fiksno obrestno mero močno znižujejo in znaša že od 1,6 %. Znižuje se tudi variabilna obrestna mera in znaša že od 1,3 %. Glede na razmerje obeh obrestnih mer priporočamo vsem, ki niste nagnjeni k tveganju in si želite stabilnosti brez nihanja, k izberi fiksne obrestne mere. V kolikor že imate posojilo z variabilno obrestno mero pa predlagamo reprogram posojila s fiksno obrestno mero.