RAZPISI IN NEPOVRATNA SREDSTVA

Za več podrobnosti o aktualnih razpisih sem na voljo.

Eva Stamenković

064 299 034

  • Svetujemo in pripravimo strokovno mnenje za najprimernejši vir financiranja iz objavljenih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za razpise preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka), Spirit Slovenija, Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, Sklada skladov in drugih odprtih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za nepovratna sredstva različnih panog

Stopite v kontakt z nami!

Pošljite nam elektronsko sporočilo.

Veselimo se sodelovanja z vami.